Việc đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mang lại lợi ích gì?

22/07/2019 09:09 AM    |    Tìm việc   >  Thuế

Việc đăng ký để cấp mã số thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập, hoặc tại cơ quan thuế. Thời gian để cấp mã số thuế trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi bạn nộp hồ sơ đầy đủ.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân được hình thành dựa trên nguyên tắc bình đẳng và năng lực nộp thuế: Nếu bạn là người có thu nhập cao thì nộp thuế nhiều hơn, còn nếu bạn là người có thu nhập thấp thì chưa cần nộp thuế. Thậm chí, những người có thu nhập giống nhau nhưng hoàn cảnh lại khác nhau hoàn toàn thì mức độ nộp tiền thuế cũng sẽ là khác nhau. Việc nộp thuế TNCN cũng giúp cho việc giảm sự chênh lệch giữa các tầng lớp, địa vị trong xã hội.

Việc đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mang lại lợi ích gì? 1

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Những người lao động khi có được một mức thu nhập thường xuyên thì đều sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất để  kê khai về mọi khoản thu nhập.

>> Tham khảo thêm: Những điều cần biết về tuyển dụng nhân viên kế toán hiện nay.

4 lợi ích khi đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c, Tiết c.2 quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. “

Vì vậy cá nhân có người phụ thuộc nếu cá nhân đó đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì mới được đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc. Còn những cá nhân chưa có MST thì sẽ không được đăng lý giảm trừ cho người phụ thuộc.

Theo quy định, khi tính thuế thu nhập cá nhân, nếu có mã số thuế cá nhân sẽ được xét giảm trừ gia cảnh. Trong đó, riêng bản thân đối tượng sẽ được giảm trừ 9.000.000đ/tháng, trừ 3.600.000đ/tháng cho người phụ thuộc là cha, mẹ, con cái, vợ, chồng…

Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc có ký HĐLĐ dưới 3 tháng

Theo Thông tư tại Điều 25, Khoản 1, Điểm I thuế TNCN có đưa ra những quy định về khấu trừ thuế như sau:

“Các cá nhân, tổ chức khi trả tiền công, thù lao, hay các khoản tiền chi khác cho cá nhân cư trú nhưng không ký hợp đồng lao động (dựa theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, điều 2 của thông tư này) hoặc ký kết hợp đồng lao động dưới ba (3) tháng với mức chi trả thu nhập từ 2,000,000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập trước khi chi trả cho các cá nhân

Đối với các trường hợp cá nhân chỉ có một loại thu nhập thuộc dạng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhưng tổng thu nhập chịu thuế cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh vẫn chưa tới mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập sẽ làm bản cam kết (dựa theo mẫu mã ban hành kèm theo một văn bản hướng dẫn về quản lý thuế). Sau đó, gửi tới các tổ chức chi trả thu nhập để họ trả thu nhập chưa khấu trừ thuế TNCN làm căn cứ tạm thời.

Căn cứ vào cam kết, các tổ chức chi trả thu nhập không khấu trừ thuế của người nhận thu nhập. Kết thúc năm, tổ chức sẽ tính thuế rồi trả thu nhập nhưng vẫn cần tổng hợp danh sách và bản thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế rồi nộp cho cơ quan thuế. Khi làm bản cam kết, các cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm về bản cam kết mà mình đưa ra. Nếu bị phát hiện gian lận thì sẽ bị xử lý đúng theo quy định Luật quản lý thuế.

Các cá nhân khi làm cam kết phải đăng ký mã số thuế và thuế tại ngay chính thời điểm cam kết”. 

Việc đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mang lại lợi ích gì? 2

Đăng ký mã số thuế mang lại cho bạn nhiều lợi ích

Vì vậy theo quy định trên thì chỉ có những cá nhân đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết thì mới được ký vào bản cảm kết và không khấu trừ 10% thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi và chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Những cá nhân không có mã số thuế thì sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng thu nhập.

>> Xem thêm: Các tin tức tìm việc kế toán mới nhất, liên tục được cập nhật

Thứ ba: 

Những cá nhân đã có mã số thuế thu nhập cá nhân thì được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế thay còn những cá nhân không có mã số thuế thì tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Thứ tư: Về hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Các trường hợp có mã số thuế thu nhập cá nhân được hoàn thuế thu nhập thường là trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 28, Khoản 1 quy định về hoàn thuế như sau:

“1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế. “

Dựa theo những căn cứ được đưa ra thì những cá nhân có mã số thuế thì được hoàn thuế đối với số thuế nộp thừa khi quyết toán thuế còn những cá nhân không có mã số thuế thì không được xin hoàn thuế mà để bù trừ vào năm sau.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng trong 3 trường hợp sau:

1.Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế

2. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

3. Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Việc nộp thuế TNCN hôm nay không phải là để được hưởng khi bạn về già với một số tiền cụ thể nào từ tiền thuế đã đóng. Về lợi ích khi về già, nếu bạn là người lao động làm việc theo các hợp đồng lao động trong các công ty, hay bạn là cán bộ viên chức nhà nước theo biên chế trong các cơ quan nhà nước, bạn được tham gia bảo hiểm xã hội từ tiền lương của mình. Và khi về hưu, bạn sẽ có khoản tiền hưu trí hàng tháng từ khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội đó.

Tags:

Bài viết liên quan

Ấn chỉ là gì? Các quy định của pháp luật về  ấn chỉ kế toán

Ấn chỉ là gì? Các quy định của pháp luật về ấn chỉ kế toán

Với các nghiệp vụ về báo cáo thuế, ấn chỉ là khái niệm mà các nhân viên kế toán sẽ...

Lợi nhuận sau thuế là gì và cách tính loại lợi nhuận này

Lợi nhuận sau thuế là gì và cách tính loại lợi nhuận này

Lợi nhuận sau thuế là khoản tiền mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Đây là phần lợi nhuận...

[CẬP NHẬT] Cách nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng hiệu quả

[CẬP NHẬT] Cách nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng hiệu quả

Nộp thuế qua mạng hiện đang là một hình thức quyết toán thuế vô cùng tiện lợi cho người dân....

Bài đọc nhiều

Vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính vốn lưu động

Vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính vốn lưu động

Vốn lưu động là gì? Nó là thước đo tài chính thể hiện nguồn sẵn có dùng để phục vụ…

Hướng dẫn cách tra cứu mã bảo hiểm xã hội mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu mã bảo hiểm xã hội mới nhất

Việc tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động đảm bảo được quyền lợi,…

Bài mới nhất

Ấn chỉ là gì? Các quy định của pháp luật về  ấn chỉ kế toán

Ấn chỉ là gì? Các quy định của pháp luật về ấn chỉ kế toán

Với các nghiệp vụ về báo cáo thuế, ấn chỉ là khái niệm mà các nhân viên kế toán sẽ…

Tài khoản đối ứng là gì? Những điều cần biết về tài khoản đối ứng

Tài khoản đối ứng là gì? Những điều cần biết về tài khoản đối ứng

Tài khoản đối ứng là một trong những khái niệm quen thuộc đối với các kế toán viên. Tuy nhiên…

Công nợ tiếng anh là gì? Các khái niệm liên quan tới công nợ

Công nợ tiếng anh là gì? Các khái niệm liên quan tới công nợ

Công nợ là một khái niệm không còn quá xa lạ với người học kế toán. Nhưng có bao giờ…

Theo dõi chúng tôi

Chúng tôi thích chia sẻ những ưu đãi mới và các chương trình

Đăng ký nhận tin

Nhận bài viết qua email cùng HR Insider - Timviec.