Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính nhanh nhất

Thắc mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đây tuyển kế toán sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? nó chính là loại thuế trực thu, nó sẽ thu dựa trên những kết quả của công việc đầu tư sản xuất, hay cũng có thể là các linh vực kinh doanh cuối cùng của các doanh nghiệp.

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-cach-tinh-nhanh-nhat-1
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Đối tượng phải nộp thuế TNDN sẽ là tất cả những tổ chức, cá nhân sản xuất hay kinh doanh những loại hàng hóa, dịch vụ có tạo ra thu nhập thì đều phải nộp thuế TNDN. Căn cứ để tính thuế TNDN sẽ là thu nhập cộng với thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và cả thuế suất của thuế TNDN.

Thu nhập phải chịu thuế trong các kỳ phải bao gồm thu nhập từ chính các hoạt động như sản xuất, hay kinh doanh các  hàng hóa, dịch vụ hoặc cũng có thể là các loại thu nhập khác.

► XEM THÊM: Những thông tin bổ ích về công việc kế toán

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-cach-tinh-nhanh-nhat-2
Định nghĩa về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện nay thuế suất của thuế TNDN đối với những cơ sở kinh doanh đang là 28%. Riêng đối với những cơ sở kinh doanh có tiến hành tìm kiếm hay thăm dò để khai thác các loại kháng sản như, dầu khí và những loại tài nguyên quý hiếm khác sẽ bắt đầu từ con số 28% cho đến 50% tùy thuộc vào từng dự án, từng điều kiện của cơ sở kinh doanh cụ thể.

Còn về nguyên tắc, những thu nhập sẽ phải chịu thuế là bất cứ mọi khoản thu nhập xảy ra phát sinh nào dù có là bằng tiền vay hay là hiện vật, sẽ không phân biệt từ bất cứ những nguồn sản xuất kinh doanh hoạt động, đầu tư khi đã loại bỏ đi những khoản được pháp luật chỉ định rằng không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để các bạn dễ hình dung, những khoản thu nhập đã được Nhà nước quy định rằng sẽ không phải chịu bấy cứ một loại thuế thu nhập doanh nghiệp nào, thông thường sẽ là những khoản thu nhập còn tồn lại sau khi đã nộp đầy đủ thuế thu nhập hoặc cũng có thể là một trong những loại thuế tương đương như vậy ở một khâu bất kỳ nào đó.

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-cach-tinh-nhanh-nhat-3
Thuế TNDN luôn được nhà nước quy định một cách rõ ràng

Những khoản thu nhập mà không phải chịu thuế thu nhập cá nhân cũng có thể là những khoản thu nhập nhỏ, lặt vặt nhưng lại không thuận tiện cho công tác quản lý. Nói cách khác, thu nhập chịu thuế phải gồm hầu hết các khoản thu nhập chủ yếu phát sinh, không phân biệt hình thái và nguồn gốc của chúng.

Theo như luật thuế hiện tại, khoản thu nhập sẽ phải chịu thuế chính là những thu nhập ròng, nó có nghĩa chính là những thu nhập sau khi đã tính tổng tất cả các chi phí sau khi đã tạo ra nó và cả các khoản được cho phép giảm trừ đi.

Từ đây ta có thể suy ra đối với loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thì thu nhập sẽ phải chịu thuế chính là doanh thu đã được trừ đi chi phí đầu tư kinh doanh hợp lý. Tuy nhiên trên thực tế, khi việc trừ đi những chi phí cần thiết thường sẽ được thực hiện thông qua những việc đã được quy định ra mức khởi điểm phải chịu thuế.

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Đây đang là câu hỏi của rất nhiều người, vậy thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào?

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-cach-tinh-nhanh-nhat-4
Cách tính thuế TNDN

Cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính theo công thức như sau:

Thuế TNDN chắc chắn sẽ phải nộp = Thu nhập chịu tính thuế – Phần trích và lập các quỹ khoa học và CN x Thuế suất của thuế TNDN

Theo đó, thu nhập phải tính thuế sẽ được xác định với công thức sau:

Thu nhập được tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế – (Thu nhập được luật quy định miễn thuế + Các khoản lỗ đã được kết chuyển theo đúng như quy định)

Ở Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thu nhập phải chịu thuế trong kỳ tính thuế sẽ được xác định theo như công thức như sau:

Khoản thu nhập phải chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí đã được trừ đi) + Những khoản thu nhập khác

Chú ý: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 đang là 20% (Theo Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cũng có thể làm theo công thức này, tuy nhiên lưu ý:

Doanh nghiệp khi có nhiều những hoạt động sản xuất hay kinh doanh sẽ có thể được áp dụng rất nhiều các mức thuế suất khác nhau,  lúc này doanh nghiệp sẽ phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động riêng và sau đó mới có thể nhân với thuế suất tương ứng.

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-cach-tinh-nhanh-nhat-5
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Trên đây là định nghĩa về thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, cũng như cách tính thuế TNDN. Hy vọng những thông tin mà bài viết này vừa đem lại sẽ có ích đối với bạn, chúc các bạn thành công và luôn nắm luật vững vàng.

5 (100%) 1 vote