Kế toán hàng hóa là gì và những điều bạn cần biết

0
43

Kế toán hàng hóa là công việc quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất và phát triển của doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng kế toán hàng hóa cũng khá cao hiện nay. Dưới đây là những điều bạn cần biết khi tìm hiểu về nội dung này.

Khái niệm kế toán hàng hóa

Hàng hóa trong doanh nghiệp được hiểu là những vật được mua về để phục vụ mục đích kinh doanh và phát triển của đơn vị đó. Những sản phẩm này chủ yếu do mua về. Ngoài ra có thể có nhờ việc liên kết với đơn vị khác hoặc được tặng.

Kế toán hàng hóa là công việc hạch toán liên quan đến hàng hóa. Những nghiệp vụ kế toán liên quan đến vấn đề này được đề cập trong tài khoản 156.

Hàng hóa là các sản phẩm được doanh nghiệp mua về để bán phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp (nguồn ảnh: internet)
Hàng hóa là các sản phẩm được doanh nghiệp mua về để bán phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp (nguồn ảnh: internet)

Cách tính giá hàng hóa

Là một kế toán làm nhiệm vụ hạch toán hàng hóa, bạn phải biết được cách tính giá nhập kho, xuất kho hàng hóa. Bên cạnh đó phải biết được các nghiệp vụ liên quan đến kế toán chi tiết và tổng hợp hàng hóa.

Cách tính giá nhập kho hàng hóa

Nhiệm vụ của một kế toán hàng hóa buộc bạn phải nắm vững các quy tắc tính toán hàng hóa.  Giá nhập kho hàng hoá được tính theo giá gốc. Theo đó, khi mua vào, giá gốc đó bao gồm giá mua cộng với chi phí vận chuyển, bốc hàng, chi phí để bảo quản hàng trong khâu vận chuyển…Ngoài ra còn phải tính chi phí bảo hiểm và các loại thuế. Trong đó phải kể đến thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với trường hợp không được khẩu trừ… Trong trường hợp DN mua hàng về để bán lại nhưng phải gia công thêm khiến giá trị hàng hóa tăng thì giá hàng còn được tính cả khoản phí gia công này.

Tùy theo nguồn nhập hàng mà giá gốc của hàng hóa có sự khác biệt. Lúc đó, người làm kế toán phải cập nhật giá để có sự tính toán chính xác.

Giá nhập kho hàng hoá được tính theo giá gốc (nguồn ảnh: internet)
Giá nhập kho hàng hoá được tính theo giá gốc (nguồn ảnh: internet)

Cách tính giá xuất kho

Người làm kế toán trong doanh nghiệp phải nắm vững các phương pháp trong nghiệp vụ kế toán hàng hóa để tính giá xuất kho. Theo đó để tính giá hàng hóa xuất kho, có thể dùng đến các phương pháp như: giá thực tế đích danh, bình quân gia quyền, giá nhập trước – xuất trước.

– Phương pháp giá thực tế đích danh:

Theo phương pháp này, DN phải quản lý hàng hóa theo từng lô. Khi xuất kho lô hàng nào thì lấy giá của lô hàng đó. Phương pháp này thường được các doanh nghiệp có ít loại nguyên vật liệu áp dụng.

– Phương pháp bình quân gia quyền:

Phương pháp bình quân gia quyền đòi hỏi kế toán phải tính đơn giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. Sau đó lấy số lượng xuất kho nhân với đơn giá bình quân đã tính để có được giá xuất kho hàng hóa. Cách làm này khá đơn giản nhưng độ chính xác lại không cao.

– Phương pháp nhập trước – xuất trước:

Theo đó, kế toán hàng hóa  phải biết được hàng hóa nào nhập trước thì sẽ xuất trước. Sau khi xuất hết số lượng nhập trước rồi mới đến số nhập sau. Việc tính giá xuất kho được tính dựa vào giá của những lần nhập kho cuối cùng.

Người làm kế toán trong doanh nghiệp phải nắm vững các phương pháp trong nghiệp vụ kế toán hàng hóa để tính giá xuất kho (nguồn ảnh: internet)
Người làm kế toán trong doanh nghiệp phải nắm vững các phương pháp trong nghiệp vụ kế toán hàng hóa để tính giá xuất kho (nguồn ảnh: internet)

Kế toán chi tiết hàng hóa

Để hạch toán chi tiết hàng hóa, bạn phải thực hiện theo từng nhóm hàng, từng loại, từng kho. Có 3 phương pháp liên quan mà kế toán hàng hóa phải nắm vững. Lần lượt là: Phương pháp mở thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển và phương pháp sổ số dư.

Phương pháp mở thẻ song song

Phương pháp này được dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng loại hàng hóa ở từng kho. Từ đó làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

Theo đó ở kho cần căn cứ vào chứng từ xuất nhập hàng hóa để ghi số lượng vào “thẻ kho”. Loại thẻ này mở theo từng loại hàng hóa và từng kho khác nhau.

Mẫu thẻ kho (nguồn ảnh: internet)
Mẫu thẻ kho (nguồn ảnh: internet)

Ở phòng kế toán, kế toán hàng hóa phải mở và ghi chép 2 loại số. Thứ nhất là sổ chi tiết về vật liệu, sản phẩm, dụng cụ, hàng hóa. Loại thứ hai chính là bảng tổng hợp chi tiết các loại hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm.

Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

Theo phương pháp này, thủ kho cần dựa vào các chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu, công cụ, các sản phẩm và hàng hóa để ghi số lượng vào “Thẻ kho”. Đồng thời, ở phòng kế toán, kế toán mở “Sổ đối chiếu luân chuyển” để hạch toán số lượng và số tiền theo từng kho và từng loại, từng thứ hàng hóa khác nhau.

Đến cuối kỳ, dựa vào kết quả phân loại chứng từ nhập và xuất hàng, kế toán hàng hóa lập “Bảng kê nhập vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa”,“ Bảng kê xuất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa”. Dựa vào các bảng kê này để ghi kết quả vào Sổ đối chiếu luân chuyển”.

Khi nhận được thẻ kho, kế toán tiến hành đối chiếu tổng số lượng nhập và xuất của từng thẻ kho với số liệu ở “Sổ đối chiếu luân chuyển”, đồng thời từ “Sổ đối chiếu luân chuyển” đối chiếu với số liệu sổ kế toán tổng hợp.

Phương pháp sổ số dư mới

Đối với phương pháp này, thủ kho dùng “ Thẻ kho” để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn kho của các loại hàng hóa và nguyên vật liệu, dụng cụ, công cụ sản xuất. Sau khi ghi thẻ kho, thủ kho phải tập hợp toàn bộ chứng từ nhập kho, xuất kho phát sinh theo từng thẻ kho. Sau đó, kế toán hàng hóa phải lập phiếu giao nhận chứng từ nhập, chứng từ xuất. Ngoài ra thủ kho còn phải ghi số lượng hàng hóa theo từng danh điểm vào “ Sổ số dư”.

Ở phòng kế toán, kế toán viên phải xuống kho để hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ kho theo định kỳ. Đồng thời kế toán phải thu nhận chứng từ, kèm theo “ Phiếu giao nhận chứng từ”. Sau đó kiểm tra và ghi thông tin vào cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ. Đồng thời, ghi số tiền vừa tính được của từng nhóm nguyên vật liệu,hàng hóa xuất kho.

Kế toán cũng phải cộng số tiền nhập, xuất trong tháng và dựa vào số dư đầu tháng để tính ra số dư cuối tháng của từng nhóm nguyên vật liệu và hàng hóa. Dùng số dư trên “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn kho” để đối chiếu với cột “ số tiền” trên “Sổ số dư”. Từ đó thu kết quả kế toán chi tiết hàng hóa.

Hạch toán kế toán tổng hợp hàng hóa

Kế toán tổng hợp hàng hóa là việc hạch toán tổng hợp hàng hóa, đồng thời ghi chép sự thay đổi về giá trị hàng hóa trên sổ kế toán tổng hợp. Vậy kế toán tổng hợp hàng hóa có những điều nào cần lưu ý?

Những tài khoản sử dụng trong kế toán tổng hợp hàng hóa

Kế toán tổng hợp hàng hóa được quy định và hướng dẫn trong tài khoản 156. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2. Bao gồm Tài khoản 1561 (giá mua hàng hóa), tài khoản 1562 (chi phí thu mua hàng hóa) và tài khoản 1567 (hàng hóa bất động sản).

Tuy nhiên thông tư 133/2016/TT-BTC quy định rõ Kế toán sử dụng Tài khoản 156 – Hàng hóa, và tài khoản 156 không có tài khoản cấp 2.

Phương pháp hạch toán tổng hợp hàng hóa

Dựa theo sự điều chỉnh trong các thông tư có liên quan đến kế toán tổng hợp hàng hóa mà kế toán hàng hóa có trách nhiệm thực hiện theo. Những thông tin này đều được quy định rõ ràng trong các bản thông tư của Bộ Tài chính. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin từ các văn bản hoặc trên internet để kịp thời cập nhật các quy định mới.

Nghiệp vụ kế toán tổng hợp hàng hóa và những vấn đề liên quan được nêu trong thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC.

Tham khảo thêm:

Nghiệp vụ kế toán tổng hợp hàng hóa được nêu trong thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC (nguồn ảnh: internet)
Nghiệp vụ kế toán tổng hợp hàng hóa được nêu trong thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC (nguồn ảnh: internet)

Trên đây là những thông tin liên quan đến kế toán hàng hóa. Hy vọng có thể giúp bạn có những kiến thức bổ ích trong quá trình thực hiện nghiệp vụ có liên quan.

Nguồn: https://timviecketoan.com/

Đánh giá

Để lại bình luận

  Đăng ký  
Thông báo