Hàng tồn kho và nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho dễ dàng cho kế toán

Khi ghi nhận hàng tồn kho, các nhân viên kế toán cần có nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho để đánh giá đúng tình hình của doanh nghiệp.

Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho có thể hiểu một cách dễ dàng đó là những hàng hóa còn thừa lại do việc không bán được hàng hoặc do khách hàng trả lại cho doanh nghiệp do bất cứ lí do nào. Trong một giai đoạn kinh doanh nhất định, thường là 1 tháng. Nếu như lượng hàng tồn kho còn lớn, thiệt hại của doanh nghiệp là không hề nhỏ.

hang-ton-kho-va-nguyen-tac-ghi-nhan-hang-ton-kho-de-dang-cho-ke-toan-1
Hàng tồn kho là những hàng hóa còn thừa lại do việc không bán được hàng hoặc do khách hàng trả lại

Ngược lại, nếu mức độ hàng tồn kho quá thấp sẽ dẫn tới việc lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm sút. Thậm chí nhiều doanh nghiệp sẽ còn mất những khách hàng tiềm năng do không cung cấp được nguồn hàng theo đúng với hợp đồng.

>> Tham khảo thêm: Những thông tin về công việc kế toán mới nhất hiện nay

Chính vì thế, cách kế toán cần phải có nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho đúng đắn để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp từ khoản 2, điều 23, thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hàng tồn kho là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kì sản xuất, kinh doanh bình thường, gồm:

 • Hàng hóa mua đang đi trên đường
 • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
 • Sản phẩm dở dang
 • Hàng hóa, hàng gửi bán
 • Hàng hóa được lưu kho
hang-ton-kho-va-nguyen-tac-ghi-nhan-hang-ton-kho-de-dang-cho-ke-toan-2
Nguyên tắc hàng tồn kho phải được thực hiện theo một chuẩn mực kế toán

Đối với các sản phẩm đang sản xuất dở. Nếu như thời gian sản xuất vượt quá chu kì kinh doanh bình thường của doanh nghiệp sẽ không được tính vào hàng tồn kho trong bản cân đối kế toán.

Đối với các vật tư, phụ tùng thay thế trên 12 tháng hoặc hơn thì không được tính vào hàng tồn kho mà phải ghi là tài sản dài hạn.

Cách ghi nhận hàng tồn kho đúng

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho của kế toán thường phải được thực hiện theo một chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho. Trong chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho, các kế toán cần phải xác định được các yếu tố khác nhau như: giá gốc, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, lập dự phòng giảm giá hàng tồn, ghi nhận chi phí.

Và nguyên tắc này cũng được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật như: khoản 4, điều 23, thông tư 200/2014/TT – BTC gồm:

 • Khi kế toán hàng tồn kho xác định giá gốc hàng tồn kho được quy định theo từng loại vật tư hàng hóa, thời điểm tính giá
 • Nếu mua hàng tồn kho mà được tặng kèm các sản phẩm, hàng hóa phù hợp thì kế toán cần phải xác định được giá thành và ghi nhận riêng sản phẩm, phù tùng theo giá trị hợp lí của sản phẩm
 • Trong trường hợp bán hàng hóa còn tồn kho. Giá gốc của sản phẩm tồn kho đã bán sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh

>> Tìm hiểu những thông tin hữu ích khác về nghiệp vụ kế toán TẠI ĐÂY

Khó khăn 

hang-ton-kho-va-nguyen-tac-ghi-nhan-hang-ton-kho-de-dang-cho-ke-toan-3
Nhân viên kế toán kho cũng không tránh khỏi các khó khăn

Quy định đã rất rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong quá trình thực tế doanh nghiệp cũng vẫn gặp phải những khó khăn nhất định như:

 • Khó xác định chính xác giá trị sản phẩm, phụ tùng để có thể nhập thông tin vào sổ kế toán.
 • Nếu nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho không đúng sẽ gây nên tổn thất tài chính rất lớn cho doanh nghiệp.
 • Khó định giá mức độ hao tổn của hàng hóa.

>> Xem thêm: Khám phá hạng phòng Deluxe Triple hiện đại và tiện nghi nhất hiện nay

5 (100%) 1 vote