Cách tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho người mới nhập môn

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ. Vậy những vấn đề xoay quanh nó là gì?

Với những người mới nhập môn những nguyên tắc hay phương pháp tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp thường rất mơ hồ và mông lung. Có thể khi được đào tạo trong trường các bạn đã được dạy nhưng với việc chưa va chạm thực tế thì việc có thể nắm vấn đề một cách toàn diện là điều vô cùng khó khăn. Vậy làm cách nào để giải quyết những khó khăn đó, cũng như những điều cần lưu ý cần biết về vấn đề chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như nguyên tắc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ được giải đáp đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà các cơ quan thuế nhà nước quan tâm nhất, kiểm tra nhiều nhất, các kế toán cũng phải vất vả trong việc hạch toán. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện giá trị của số thuế phải trả trong năm hiện tại. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp( hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp) là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.

>> Xem ngay: Thông tin tuyển dụng việc làm kế toán HOT nhất hiện nay.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (nguồn: internet)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (nguồn: internet)

Thu nhập tính thuế khác với lợi nhuận kế toán trước thuế được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận kế toán trước thuế có bao gồm: Chi phí không được trừ theo pháp luật thuế TNDN, Thu nhập được miễn thuế và không bao gồm các khoản chuyển lỗ theo quy định.

Vì vậy, để phù hợp với việc hạch toán theo Chế độ kế toán và quyết toán thuế TNDN, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm còn được xác định theo công thức sau:

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (nguồn: internet)
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (nguồn: internet)

Thuế TNDN phải nộp = (LN kế toán trước thuế + Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế – Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế) x Thuế suất thuế TNDN hiện hành.
Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế: Thường là các khoản chi phí không được trừ theo Luật thuế TNDN trong năm của Doanh nghiệp;
Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế gồm:

– Thu nhập không chịu thuế: Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính của tiền, tương đương tiền, công nợ phải thu…
– Thu nhập miễn thuế: Cổ tức được chia …
– Các khoản chuyển lỗ (trong vòng 5 năm trở lại)

Cơ chế tự khai và tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đòi hỏi tổ chức, cá nhân nộp thuế phải nâng cao trách nhiệm. Vì tờ khai là do tổ chức, cá nhân nộp thuế tự lập trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của mình và chính sách chế độ về thuế mà không cần có sự xác nhận của cơ quan thuế. Tổ chức, cá nhân nộp thuế chịu trách nhiệm về kết quả của việc tính thuế, kê khai thuế của mình trước pháp luật.  Cơ quan thuế không can thiệp vào quá trình kê khai, nộp thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh.  Nhưng cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử phạt theo luật định đối với những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế như không kê khai, không nộp thuế, trốn thuế…

Cơ chế tự khai: Thời gian thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Thời điểm thực hiện chính thức là năm 2007, tổng kết, đánh giá việc thí điểm thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho việc thực hiện chính thức.

Cơ chế tự nộp:

+ Thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý theo mẫu quy định của Bộ tài chính và tự nộp thuế vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá ngày 25 của tháng đầu quý tiếp theo.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý được xác định trên cơ sở doanh thu của quý kê khai, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Trường hợp trong năm có sự thay đổi lớn về sản xuất, kinh doanh làm tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu thay đổi so với năm trước, cơ sở sản xuất, kinh doanh được điều chỉnh tỷ lệ thu nhập chịu thuế tạm nộp và nộp thuế theo tỷ lệ đã điều chỉnh, nhưng phải có văn bản giải trình nêu rõ nguyên nhân, lý do gửi cơ quan thuế.

– Khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện việc điều chỉnh tỷ lệ thu nhập chịu thuế tạm nộp không có căn cứ thì có quyền ấn định số thuế tạm nộp từng quý.
+ Thời hạn tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định là kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu tờ khai do Bộ tài chính ban hành chậm nhất không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; đồng thời, tự nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước, nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ nộp thuế tiếp theo.
+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của việc kê khai, tính thuế.

– Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Như vậy, về nguyên tắc, cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đòi hỏi tổ chức, cá nhân nộp thuế phải nâng cao trách nhiệm vì tờ khai là do tổ chức, cá nhân nộp thuế tự lập trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của mình và chính sách chế độ về thuế mà không cần có sự xác nhận của cơ quan thuế.

Nguyên tắc hạch toán

Mỗi loại thuế đều có những phương pháp hạch toán riêng và nguyên tắc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà những nhân viên kế toán cần phải nắm vững khi làm nghề. Việc nắm vững nguyên tắc hạch toán sẽ giúp các nhân viên có thể làm việc suôn sẻ hơn cũng như không mắc phải những sai lầm đáng tiếc vì không hiểu rõ luật.

Nguyên tắc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh 1 (nguồn: internet)
Nguyên tắc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh 1 (nguồn: internet)
Nguyên tắc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh 2 (nguồn: internet)
Nguyên tắc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh 2 (nguồn: internet)

Là một người mới nhập môn trong lĩnh vực kế toán việc phải tìm hiểu những vấn đề liên quan đến công việc này là điều vô cùng cần thiết. Một trong những vấn đề mà kế toán doanh nghiệp cần phải nắm chính về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, cách tính và nguyên tắc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bởi khi làm trong bộ phận liên quan đến lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp thì yêu cầu nắm chắc các loại thuế, các điều khoản, thông tư mà Nhà nước đặt ra là điều đương nhiên.

Xem thêm:

Một doanh nghiệp muốn vận hành suôn sẻ, phát triển mạnh, ngoài việc có chất lượng sản xuất và kinh doanh tốt còn phải là một doanh nghiệp sạch, quang minh thực hiện đầy đủ trách nhiệm và yêu cầu mà Nhà nước quy định. Về các vấn đề liên quan đến thuế với các bạn mới nhập môn khi tiếp cận với nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Nên đầu tư học hỏi, quan tâm đến những vấn đề liên quan để không bị thụt lùi với tất cả mọi người. Việc nắm chắc những vấn đề này sẽ giúp công việc trở nên suôn sẻ hơn. Mong rằng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có một tư liệu tham khảo thật hữu ích.

Nguồn: https://timviecketoan.com/

Đánh giá