Các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cơ bản mà ai cũng phải nắm được

Việc thành thạo các nghiệp vụ kế toán sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều công việc như thu tiền bán hàng, kê khai thuế GTGT cho sản phẩm …

Nghiệp vụ kế toán bán hàng

Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì các kế toán viên cần sử dụng là tính theo phương pháp khấu, trong đó kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế GTGT.

Đối với các nghiệp vụ này, nhân viên kế toán có thể ghi như sau “Dựa vào hóa đơn tài chính mà công ty xuất cho khách hàng”:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt (Tổng giá thanh toán)
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) trên hóa đơn lấy chỗ dòng thuế
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng (Giá bán chưa có thuế GTGT lấy trên hóa đơn)
cac-nghiep-vu-ke-toan-trong-doanh-nghiep-co-ban-ma-ai-cung-phai-nam-duoc-1
Các nghiệp vụ giúp bạn nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Nếu như sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (giá trị gia tăng), hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.

Lúc này, kế toán cần phải sử dụng là phương pháp phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. Lúc này, bộ phận kế toán dựa vào phiếu thu cũng như hóa đơn tài chính của lần giao dịch và xác nhận nghiệp vụ như sau:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán)

Các nghiệp vụ kế toán trong công ty dịch vụ

Các kế toán cần sử dụng khi sản phẩm của doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ (như: Thu lãi đầu tư ngắn hạn, dài hạn …) bằng tiền mặt.

cac-nghiep-vu-ke-toan-trong-doanh-nghiep-co-ban-ma-ai-cung-phai-nam-duoc-2
Tùy từng doanh nghiệp sẽ có các nghiệp vụ khác nhau

Khi tiến hành tính toán các chi phí phát sinh các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính, kế toán dựa vào phiếu thu cũng như hóa đơn tài chính của lần giao dịch (nếu có) để ghi nhận nghiệp vụ kế toán như sau:

 • Nợ TK 111- Tiền mặt (Tổng giá thanh toán)
 • Có TK 711- Thu nhập khác (Giá chưa có thuế GTGT, Lấy trên hóa đơn ).
 • Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính (Giá chưa có thuế GTGT. Lấy trên hóa đơn).
 • Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311). Số thuế trên hóa đơn

>> Tìm hiểu thêm nhiều việc làm kế toán phù hợp tại đây

Đối với trường hợp khi nhận được các khoản kí quỹ, hoặc công nợ chưa thu hồi được hết.

cac-nghiep-vu-ke-toan-trong-doanh-nghiep-co-ban-ma-ai-cung-phai-nam-duoc-3
Lợi ích của doanh nghiệp khi có được nhân viên kế toán với nghiệp vụ tốt là gì?

Công việc kế toán là cần phải dựa vào các hóa đơn, chứng từ có liên quan để có thể thực hiện các nghiệp vụ như:

 • Có TK 344 – các khoản tiền nhận ký quỹ dài hạn.
 • Có TK 338 – các khoản phải trả, phải nộp khác
 • Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)

Kế toán doanh nghiệp thương mại

Trong trường hợp một doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư trực tiếp bằng tiền mặt từ nhà đầu tư hoặc từ các cổ đông góp vốn. Công việc kế toán là cần phải dựa vào biên bản góp vốn để ghi nhận các nghiệp vụ như:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.

Nghiệp vụ kế toán thanh toán

Đối với việc mua hàng hóa, vật tư phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật. Các nghiệp vụ cần sử dụng lúc này là tính theo phương pháp khấu trừ. Các kế toán phải dựa vào phiếu thu để có thể tính toán như sau:

 • Có TK 111 – Tiền mặt.
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 • Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
 • Nợ TK 156 – Hàng hoá (Giá mua chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ
 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
cac-nghiep-vu-ke-toan-trong-doanh-nghiep-co-ban-ma-ai-cung-phai-nam-duoc-3
Mỗi doanh nghiệp sẽ có những tính chất nghiệp vụ khác nhau

Trên đây là một trong số các nghiệp vụ kế toán mà những nhân viên kế toán trong doanh nghiệp thường phải sử dụng. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp các ứng viên đang tìm việc làm kế toán có thêm kiến thức hữu ích.

Đánh giá