7 nguyên tắc kế toán cơ bản bỏ túi dành cho dân kế toán mới vào nghề

7 nguyên tắc kế toán những quy ước và quy định không thể bỏ qua mà dân kế toán phải nắm rõ và không được phép quên để tìm việc dễ dàng.

Kế toán là gì?

Kế toán là một vị trí không doanh nghiệp, hay bất kỳ một công ty nào thiếu. Kế toán là người ghi chép, thu thập thông tin sổ sách, dữ liệu các hóa đơn và chứng từ và xử lý nắm bắt thông tin tình hình hoạt động về tài chính để báo cáo với ban lãnh đạo.

7-nguyen-tac-ke-toan-co-ban-bo-tui-danh-cho-dan-ke-toan-moi-vao-nghe-1
Kế toán. Nguồn ảnh Internte

Kế toán được phân chia thành hai mảng rõ rệt:

 • Kế toán công: Hoạt động động trong đơn vị không trong lĩnh vực kinh doanh, hoạt động trên phương diện như các tổ chức đoàn thể xã hội và tổ chức nhà nước lãnh đạo.
 • Kế toán doanh nghiệp: Là kế toán hoạt động trong các doanh nghiệp và lĩnh vực chính là kinh doanh.

Công việc của một kế toán

Trong chuyên ngành kế toán có nhiều công việc khác nhau tùy theo cấp bậc và vị trí của một kế toán viên trong một đơn vị hoạt động. Nhưng có thể tìm ra được những điểm chung của công việc của một nhân viên kế toán là:

 • Theo dõi và nắm bắt, ghi chép lại hoạt động tình hình kinh tế tài chính.
 • Kiểm tra sổ sách, hóa đơn chứng từ trong quá trình hoạt động.
 • Xử lý dữ liệu, lập bản báo cáo tình hoạt động kinh tế tài chính, giải trình rõ ràng từng mục từng khoản với ban lãnh đạo.
 • Phân tích tài chính, những khoản thu chi và doanh thu theo từng tháng hay theo quý do từng doanh nghiệp hoạt động và yêu cầu.
 • Tham mưu ý kiến với giám đốc tài chính để hoạt động tài chính thuận lợi bắt kịp thời xu thế.

7 nguyên tắc kế toán cơ bản gồm những gì?

Dồn tích

Một kế toán luôn luôn phải làm nhiệm vụ kinh tế tài chính: Tài sản, hóa đơn thu chi, vốn chủ sở hữu và doanh thu. Mọi chứng từ, thu chí và vốn tài sản cố định, những khoản nợ cần phải được theo dõi và kiểm tra thường xuyên.

Hoạt động liên tục

Đây là nguyên tắc mặc định trong mỗi doanh nghiệp. Hoạt động liên tục để duy trì và phát triển ổn định doanh nghiệp. Các doanh nghiệp luôn thúc đẩy tiến độ làm việc, mở rộng quy mô sản xuất và hoạt động. Nguyên tắc này cũng là yếu tố tạo mật thiết với nguyên tắc giá gốc.

7-nguyen-tac-ke-toan-co-ban-bo-tui-danh-cho-dan-ke-toan-moi-vao-nghe-2
Trong 7 nguyên tắc kế toán, nguyên tắc hoạt động liên tục thường xuyên được nhắc tới

Giá gốc

Nguyên tắc giá gốc cũng rất quan trọng, giá gốc của tài sản được tính theo số tiền tương đương mà doanh nghiệp chi trả theo đúng mức giá trị của tài sản vào cùng thời điểm. Giá gốc của tài sản luôn luôn ở mức cố định không thay đổi trừ khi có quy định đề ra.

Phù hợp

Việc thu và chi trong doanh nghiệp phải luôn chính xác và bản bảo nguyên tắc phù hợp. Khi nhận vào một khoản thu ngay lập tức phải ghi nhận lại một khoản chi phí tương ứng liên quan đến mục thu đó.

Nhất quán

Với chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng theo từng doanh nghiệp đưa ra theo một chu kỳ nhất định trong năm. Trong trường hợp thay đổi về chính sách và phương pháp hoạt động trong lĩnh vực kế toán thì phải có một báo cáo giải trình rõ ràng không làm ảnh hưởng đến phần báo cáo tài chính định kỳ với ban lãnh đạo.

Thận trọng

Với chuyên ngành và lĩnh vực nào cũng vậy cần phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Tác phong làm việc nhanh nhẹn và phân tích tình hình kinh tế tài chính nhanh nhạy. Đây được xem là một nguyên tắc không thể thiếu trong 7 nguyên tắc kế toán chính.

7-nguyen-tac-ke-toan-co-ban-bo-tui-danh-cho-dan-ke-toan-moi-vao-nghe-3
Nguyên tắc thận trọng giúp kế toán đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh một cách chính xác nhất

Phải có một lập trường tính định ước hoàn chỉnh. Trong 7 nguyên tắc kế toán thì nguyên tắc thận trọng cần phải đảm bảo đủ các yêu cầu sau:

 • Các khoản dự phòng trong doanh nghiệp số lượng không quá lớn.
 • Không nên đánh giá trị của tài sản và các khoản thu nhập quá cao.
 • Các khoản nợ phải chi trả không đánh giá quá thấp với giá trị tài sản.
 • Các khoản doanh thu được ghi nhận bằng các chứng từ hóa đơn rõ ràng và khả năng thu kinh tế có hiệu quả và có giá trị. Chi phí phát sinh cũng được kiểm kê kĩ càng và chi tiết.

Trọng yếu

Kế toán được coi là trọng yếu và giữ vai trò quan trọng trong trường hợp thông tin không chính xác và thiếu sự trung thực. Tất các các thông tin chứng từ, nghiệp vụ kế toán không được phép chênh lệch, phải đồng nhất các hóa đơn chứng từ.

5 (100%) 1 vote