Các công việc của kế toán và đặc trưng cơ bản của nghề nghiệp này

Kế toán là hoạt động không thể thiếu để các doanh nghiệp nắm bắt được hoạt động kinh doanh và điều phối kinh doanh của doanh nghiệp mình. Nhu cầu tuyển dụng kế toán viên của các doanh nghiệp theo đó mà cũng tăng cao.

Khi bước vào nghề, các kế toán viên đều phải hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của kế toán đối với doanh nghiệp. Khi đã hiểu rõ được điều đó cùng với danh sách các công việc của kế toán sẽ giúp các kế toán có một khởi đầu suôn sẻ. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu kế toán là gì, vai trò của kế toán và các công việc của kế toán trong doanh nghiệp là gì.

Kế toán là gì?

Kế toán là việc thu thập, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động. Kế toán làm việc trên toàn bộ thông tin về mọi loại tài sản của doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán là điều kiện không thể thiếu để bộ máy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Kế toán là gì. (nguồn: Internet)
Kế toán là gì. (nguồn: Internet)

Vai trò của kế toán 

– Kế toán là một bộ phận không thể thiếu cấu thành nên hệ thống công cụ quản lý của nền kinh tế quốc dân. Người ta xác định kế toán là một mặt của hoạt động kinh tế nói chung và trong quá trình sản xuất kinh doanh nói riêng; trên ý nghĩa kế toán là công cụ thu thập, đo lường xử lý và cung cấp thông tin hữu ích để ra các quyết định quản lý đối với doanh nghiệp.

– Kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế tài chính; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, công khai rõ ràng; đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và mọi cá nhân.

– Với vai trò quan trọng như vậy nên hoạt động của kế toán cần thiết ở tất cả các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, ở tất cả các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô từ lớn đến nhỏ.

– Kế toán hoạt động dựa trên các quy định về pháp lý và các quy định về nghiệp vụ chuyên ngành.

Vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp

Mỗi công ty đều bắt buộc cần phải có bộ phận kế toán. Bộ phận này góp đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Hoạt động kế toán không chỉ có vai trò quan trọng với doanh nghiệp mà còn là công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế Nhà nước.

Kế toán có vai trò vô cùng quan trọng với doanh nghiệp

Kế toán là quá trình thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động của các nhân viên. Qua đó theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, quá trình thu chi và tổng hợp các kết quả bằng các bản báo cáo kế toán.

Thông qua bộ phận kế toán, các nhà quản lý có thể theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, bao gồm quá trình sản xuất, thị trường lợi nhuận và kiểm soát nội bộ. Từ đó có thể đưa ra những đánh giá và hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tương lai.

Tại sao công ty cần bộ phận kế toán?

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị doanh nghiệp, nó giúp họ đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh sao cho phù hợp nhất.

Do đó nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn. Ngược lại, nếu chuẩn xác thì bộ máy kế toán làm nên thành công không nhỏ cho công ty.

Các công ty đều cần bộ phận kế toán. (Nguồn: Internet)
Các công ty đều cần bộ phận kế toán. (Nguồn: Internet)

Trong mỗi công ty, phần tài chính luôn được vận động trong nội tại, giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với chính phủ. Tài chính doanh nghiệp biểu hiện sự vận động dịch chuyển luân phiên các luồng giá trị phục vụ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán trong mỗi công ty là rất quan trọng. Nó tồn tại và tuân theo quy luật khách quan; tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán còn bị chi phối bởi các mục tiêu và phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ máy kế toán sẽ xác định đúng nhu cầu cần huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn phương thức kinh doanh để huy động vốn, để nguồn vốn bảo toàn và phát triển; nâng cao thu nhập của công ty.

Một bộ máy kế toán mạnh, sổ sách kế toán rõ ràng, phân tích thấu đáo sẽ giúp cho người điều hành đưa ra các quyết định kinh doanh đạt hiệu quả. Đồng thời sổ sách rõ ràng thì việc quyết toán về thuế đối với cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các công việc của kế toán trong doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp, công ty, ngân hàng, kế toán có vai trò vô cùng quan trọng. Trong các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh các hoạt động khác nhau, đa phần là các hoạt động về kinh tế – tài chính. Những hoạt động phát sinh này sẽ được kế toán thu thập, ghi chép và xử lý thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất có thể cho mỗi vấn đề phát sinh.

Việc ghi chép, phân tích và thống kê thành hệ thống các hoạt động kinh tế, tài chính được kế toán viên tiếp nhận và xử lý đầy đủ, từ đó báo cáo lên nhà quản lý giúp nhà quản lý nắm bắt được kịp thời nhất có thể. Từ đó sẽ đưa ra các chính sách quản lý phù hợp. ĐỒng thời, các công việc của kế toán cũng giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định kịp thời và đúng đắn cho doanh nghiệp.

Các công việc của kế toán trong doanh nghiệp. (nguồn: Internet)
Các công việc của kế toán trong doanh nghiệp. (nguồn: Internet)

Như vậy, để cung cấp thông tin hữu ích, chính xác và kịp thời cho các nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định thì các công việc của kế toán cần phải làm là:

Tiếp nhận kiểm soát chứng từ kế toán: Hằng ngày doanh nghiệp phát sinh rất nhiều hoạt động thu chi khác nhau, kế toán phải kiểm soát những chứng từ liên quan để đảm bảo tính chính xác của các hoạt động. Đây là việc làm liên quan đến nhiều con số và sổ sách nên đòi hỏi sự tập trung cao độ và chính xác cao.

Thu thập các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong đơn vị và đưa vào chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng… Đây là công việc chính trong các công việc của kế toán trong doanh nghiệp, thể hiện đặc trưng nghề nghiệp mà người mới vào nghề ai cũng nên trang bị cho bản thân, thông qua việc học tập và tìm hiểu trong môi trường học tập, rèn luyện.

Ghi chép vào sổ kế toán: Khi doanh nghiệp có các hoạt động kinh tế phát sinh thì kế toán sẽ tổng hợp, ghi chép lại tất cả các hoạt động một cách cụ thể, chính xác, trung thực và kịp thời. Dựa vào các ghi chép hằng ngày này, nhân viên kế toán sẽ tổng hợp lại vào mỗi cuối tháng để đưa vào sổ kế toán phù hợp.

Thao khảo thêm:

Tổng hợp làm báo cáo: Mỗi ngày, mỗi tháng kế toán viên sẽ tổng hợp lại tất cả số liệu từ các sổ kế toán đã ghi chép; lập thành các báo cáo chi tiết; cụ thể rồi đưa lên lãnh đạo. Những thông tin về tài chính ấy có giá trị quan trọng trong việc đưa ra quyết định điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ngày một phát triển hơn.

Nguồn: https://timviecketoan.com

Đánh giá