7 Nguyên tắc kế toán giúp bạn trở thành một kế toán chuyên nghiệp

Chắc hẳn bạn đang thắc mắc có bao nhiêu nguyên tắc kế toán đúng không? Đừng lo lắng, timviecketoan.com sẽ gợi ý cho bạn 7 nguyên tắc kế toán cơ bản nhất.

Mỗi công việc đều có những đặc thù và nguyên tắc riêng và kế toán cũng không phải ngoại lệ. Nếu muốn trở thành một kế toán giỏi được chủ doanh nghiệp trọng dụng thì trước hết bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt 7 nguyên tắc kế toán cơ bản sau đây:

7 Nguyên tắc kế toán cần ghi nhớ

Có rất nhiều các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận cần phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt nếu như muốn thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn, tuy nhiên sau đây bài viết chỉ xin phép được liệt kê ra 7 nguyên tắc kế toán chủ chốt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội nghề nghiệp cũng như khả năng thăng tiến của bạn!

1. Nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích

Đây là nguyên tắc kế toán bắt buộc phải nắm vững. Theo như nguyên tắc này, thì hầu như tất cả mọi nghiệp vụ có liên quan đến kinh tế tài chính của doanh nghiệp đều phải được ghi chép vào sổ kế toán ở thời điểm phát sinh.

7-nguyen-tac-ke-toan-giup-ban-tro-thanh-mot-ke-toan-chuyen-nghiep-1
Nguyên tắc cơ sở dồn tích được xem là khá quan trọng trong kế toán

Nó không cần căn cứ vào những điều kiện như thời điểm thực tế thu, hay thực tế chi tiền. Bởi lẽ, bản báo cáo tài chính được hình thành trên cơ sở dồn tích, phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

2. Nguyên tắc hoạt động liên tục

Theo như nguyên tắc này, thì kế toán phải lập báo cáo tài chính trên cơ sở giả định, nghĩa là lập ra những hoạt động liên tục cho doanh nghiệp trong tương lai gần.

3. Nguyên tắc về giá gốc

Đối với nguyên tắc này thì khi xảy ra những phát sinh về nghiệp vụ kinh tế có liên quan một cách mật thiết đến việc mua TSCĐ, CCDC, NVL… Thì tất cả giá trị của chúng được xác định theo giá gốc chứ không phải giá trị trường.

7-nguyen-tac-ke-toan-giup-ban-tro-thanh-mot-ke-toan-chuyen-nghiep-2
Tuân thủ nguyên tắc giúp bạn trở thành một kế toán giỏi

4. Nguyên tắc phù hợp

Khi kế toán ghi nhận nguồn doanh thu thì cũng phải xác định rằng có 1 khoản chi phí tương đương liên quan nhằm tạo ra các loại doanh thu đó. Chi phí mà tương ứng với nguồn doanh thu có thể bao gồm chi phí của chính kỳ tạo ra nguồn doanh thu và cả chi phí của các kỳ trước nữa.

5. Nguyên tắc nhất quán

Ở nguyên tắc này, đòi hỏi người kế toán phải lên được kế hoạch hoạt động, chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp để áp dụng và thực hiện trong ít nhất một kỳ kế toán năm.

6. Nguyên tắc thận trọng

Thận trọng ở đây chính là việc kế toán phải biết cân nhắc, để thiết lập các ước tính kế toán trong những trường hợp không chắc chắn.

7. Nguyên tắc trọng yếu

Là thông tin được coi là trọng yếu trong các trường hợp nếu như thiếu thông tin hoặc có thể thiếu đi sự chính xác của những thông tin đo. Nguyên tắc kế toán chuẩn mực có thể làm sai lệch một cách đáng kể những báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định về kinh tế của chính người sử dụng báo cáo tài chính đó.

7-nguyen-tac-ke-toan-giup-ban-tro-thanh-mot-ke-toan-chuyen-nghiep-3
Chẳng phải ngẫu nhiên lại có những nguyên tắc kế toán

Trên đây là 7 nguyên tắc về kế toán mà bất cứ mọi kế toán nào nếu như muốn thành công đều phải nắm vững trong nghiệp vụ kế toán. Không phải tự nhiên mà những kế toán thành công với vị trí của mình la do ngẫu nhiên cả. Trên hết là họ nỗ lực để tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc kế toán chủ yếu quan trọng này.

Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những gợi ý thú vị về những nguyên tắc kế toán căn bản nhất. Công việc nào cũng vậy, đều có những đòi hỏi và nguyên tắc riêng. Nếu như bạn có thể thích nghi và đáp ứng được những nguyên tắc này thì có lẽ sẽ chẳng khó để bạn có thể thành công với công việc kế toán này đâu.

Đánh giá